партньори > exporter.bg


БАЕЗ застрахова все по-голям

дял от българския износ

Нарастващият премиен приход на дружеството показва устойчив ръст на интереса към застраховки на финансови рискове

През 2010 г. дейността на БАЕЗ запазва тенденцията на висока динамика на развитие, която започва своето формиране още през 2008 г. Като цяло застрахованият износ нараства с 25%, а застрахованите продажби на вътрешния пазар намаляват с 25% за сметка на по-голямата сума на застраховани банкови кредити.

За сметка на държавата


От общия обем застраховани сделки износът има дял от 15%, като през 2009 г. този дял е 10%, представлявайки 1,45% от общо реализирания износ на страната. Застрахованите сделки на вътрешния пазар, включително новият продукт “Кредити и финансирания на малки и средни предприятия”, представлява 85% от целия застрахован оборот (90% през 2009 г.). Износът, застрахован за собствена сметка (т.е. за държавите от ЕС и останалите високо развити държави), има ръст от 15%. Най-високи показатели отбелязва износът, застрахован за сметка на държавата - 55% ръст.

Разпределението


Разпределението на застрахования износ по основни направления e както следва: за Европа – 85%, като с най-голям дял са страните от ЕС – 62% (Германия, Италия, Полша, Великобритания, Румъния, Франция). Другите европейски страни заемат 23%, в това число Македония и Сърбия. Всички останали европейски страни имат дял под 4%.

Обезщетенията


Изплатените през годината обезщетения нарастват с 86% спрямо предходната година и са предимно по непогасени задължения на купувачи от страните-членки на ЕС – 94% (през 2009 г. – 100%). С най-голям дял изплатени обезщетения поради некоректни платци са: България – 50%, което е напълно логично, имайки предвид, че вътрешният риск представлява 85% от застрахованите през 2010 г. обороти, Германия – 18%, Гърция – 13%, Италия – 6%.

За контакти:  www.baez-bg.com

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер