финанси > европейски пари


Текстилната промишленост формира 8% от общия износ на страната

Той е в размер на 2,06 милиарда евро

Заместник – министър Лъчезар Борисов: Иновационното представяне на сектора е от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската текстилна промишленост и навлизането й на нови пазари.

Развитието на текстилната промишленост се отрази върху динамиката на износа, като през 2017 г. браншът формира 8% от общия износ на страната, и е в размер на 2,06 милиарда евро. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на официалното откриване на Първото международно изложение за текстил, облекло и мода „ТексТейлърЕкспо“, което се провежда под патронажа на Министерството на икономиката.

Заместник-министър Борисов изтъкна, че текстилната промишленост създава около 11.5% от добавената стойност в индустрията. „Браншът осигурява заетост на около 100 хил. души, което е 19% от заетите в промишлеността. В производството на текстил и облекло работят около 5 000 фирми, а индексът на оборота в сектора се увеличава средно с около 2%”, поясни Борисов.

Икономическият заместник-министър подчерта, че иновационното представяне на сектора е от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската текстилна промишленост и навлизането й на нови пазари. По думите му в сектора за последните десет години се отчита ръст на производителността на труда от 10%. „За да се запази и повиши ръста в сектора е важно да се работи върху повишаване на квалификацията на заетите и привличане на млади хора в текстилната промишленост”, заяви Борисов. Той допълни, че за последната година заплатите в сектора са се повишили с 15%, за което изказа признателност на работодателите.

Заместник-министър Борисов поясни, че до края на 2018 година предстои обявяването на процедура „Подобряване на производствения  капацитет в малки и средни предприятия“. Той допълни, че секторите C13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ и С14 „Производство на облекло“ са изведени като приоритетни в Националната стратегията за насърчаване на МСП в България и съответно попадат сред допустимите по процедурата. „Бюджетът на процедурата е 75 млн. евро, като грантовото финансиране на един проект е предвидено да варира от 100 хиляди лева, като до 500 хиляди за микро предприятия, до 750 хиляди лева за малки и до 1 млн. лв. за средни”, поясни Борисов.

По думите му по предходната  процедура „Подобряване на производствения  капацитет за МСП“, която беше обявена през 2015 година са подписани 741 договора, от които 57 в секторите С13 и С14. Общата безвъзмездна финансова помощ получена по тези договори е 29.4 млн. лева. Заместник-министър Борисов обяви, че 32 предприятия  от тези два сектора са получили подкрепа по процедурата „Енергийна ефективност за МСП“. Общата стойност на безвъзмездната помощ по тези проекти  е 15 млн. лв.

Докато по процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации“ са подписани 11 договора с предприятия  от тези два сектора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 8.4 млн. лева. “По процедура „Развитие на управленския капацитет  и растеж на МСП“ са подписани 16 договора в тези два сектора с общо БФП от 3.3 млн. лева. Общо 116 договора в секторите С13 и С14 с БФП от 56.1 млн. лв.”, изтъкна Борисов.

За по-силно присъствие на европейския пазар

В първото издание на „ТексТейлърЕкспо“ участват 97 изложители от 7 държави: България, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Турция. Най-силно е чуждестранното участие от Турция. Включиха се най-големите производители и износители на текстил, трикотаж, материали, оборудване. Сред участниците са и 13 професионални и четири висши училища. Проекта “ТексТейлърЕкспо” има за цел да се изгради обща платформа, свързваща различни сектори със сходни маркетингови интереси. Водещият акцент е обединяване на техния потенциал в рамките на Балканите, за да се създадат условия за по-силно присъствие на европейския пазар.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер