финанси > европейски пари


Заместник-министър Борисов: Малките и средните предприятия съставляват 99.8% от всички компании в България и осигуряват 75% от заетостта

"Чрез различни програми стимулираме конкурентоспособността на МСП, които създават 66% от добавената стойност в икономиката", каза още Борисов

Бизнесът може да се възползва от грантовите схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, различни финансови инструменти и програми на ЕК, каквито са „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), Прозорецът за МСП на Европейския фонд за стратегически инвестиции и др.

Малките и средните предприятия /МСП/ съставляват 99.8% от всички компании в България и осигуряват 75% от заетостта, както и 66% от добавената стойност в икономиката. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, при откриването на информационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау.“, който се проведе в Пловдив. Събитието се организира от Министерството на икономиката и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с община Пловдив.

По думите му отчитайки значимостта на МСП за повишаването на конкурентоспособността на българската икономиката, към тях са насочени няколко програми в съответствие с Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. „Бизнесът може да се възползва от грантовите схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, различни финансови инструменти и програми на Европейската комисия, каквито са „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), Прозорецът за МСП на Европейския фонд за стратегически инвестиции и не на последно място, Оперативна програма „Инициатива за МСП“ - която е с бюджет от 102 млн. евро“, подчерта Борисов. Заместник-министърът изтъкна, че Българска банка за развитие е още един инструмент, който е насочен към стимулиране на малките и средни предприятия в страната и предлага програма за 300 млн. евро по плана „Юнкер“ за подкрепа на микро, малки, средни и междинни предприятия. „Целта на тези програми е да се улесни достъпа до финансиране, да се стимулират иновациите, интернационализацията на МСП, като по този начин се повиши конкурентоспособността им“, обясни той.

Икономическият заместник-министър посочи, че само по ОПИК към момента са отворени за кандидатстване две процедури за подбор на проекти. По думите му едната е „Насърчаване на предприемачеството“, по която вторият краен срок за подаване на проектни предложения изтича на 10.12.2018 г., а целта й е създаване и развитие на нови предприятия, именно в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. „Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 33 млн. евро, като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева., а максималният - 200 000 лева“, допълни той.

Борисов обясни, че втората процедура в процес на набиране на предложения е „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия, чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“, като стойността на предоставяния ваучер е 50 000 лв. „По тази процедура очакваме да се разшири обхвата от съществуващи възможности за финансиране на предприятията на различни етапи от техния растеж, като се подкрепи развитието на капиталовите пазари“, поясни икономическият заместник-министър.

Целта на форума е представители на всички малки и средни компании от Пловдив и региона да се запознаят с възможностите, които дава програмата "Подкрепа за малкия бизнес" на ЕБВР, както и възможностите за подпомагане на бизнеса чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ и Оперативна програма „Инициатива за МСП“.

Представители на Министерството на икономиката запознаха участниците във форума с мерките за насърчаване на конкурентоспособността на МСП и възможностите за подкрепа на малкия бизнес чрез новата Европейска асоциация на организациите за насърчаване на търговията. Експерти от Българската агенция за експортно застраховане обясниха как износителите и търговците на местния пазар могат да застраховат вземанията си при работа на отложено плащане.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер