експорт > пазари


Експортът на България през първите четири месеца на годината расте с два пъти по-високи темпове от вноса спрямо същия период на 2018 г.

Основни търговски партньори на България в ЕС са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за страните - членки на Евросъюза

Извън ЕС най-много стоки изнасяме за Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Русия и Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

Експортът на България през първите четири месеца на годината расте с два пъти по-високи темпове от вноса спрямо същия период на 2018 г. Това  показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за търговията ни с ЕС и трети страни. Ето какво говорят фактите в цифри.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо


През периода януари - април 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 18 663.9 млн. лв., което е с 9.5% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Само за април общият износ на стоки възлиза на 4 496.7 млн. лв. и се увеличава с 6.1% спрямо същия месец на предходната година.

През първите четири месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 20 608.9 млн. лв., или с 4.6% повече спрямо същия период на 2018 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - април 2019 г. и е на стойност 1 945 млн. лева.

Търговия на България с трети страни


През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни (извън ЕС) нараства с 14.7% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 5 920.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

През април износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7 316.3 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева.

Търговия на България с ЕС за януари - март


През периода януари - март 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 9 607.1 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ. През март износът за ЕС нараства с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 274.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през периода януари - март се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 9 817.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.

През март вносът на България от държавите членки на ЕС, намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 586.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер