експорт > пазари


Хранително-вкусовата промишленост формира 11 % от БВП на България създаден от преработващата промишленост

През 2018 г. износът на храни е нараснал с 5 % и е на стойност 4,3 млрд. лв., а за полугодието на 2019 г. като ръст спрямо същия период за предходната година е близо 3 %

Зам.-министър Лъчезар Борисов: От началото на 2018 г. до момента МИ е сертифицирало проекти по ЗНИ на стойност 294 млн. лв.


През 2018 г. износът на храни е нараснал с 5 % и е на стойност 4,3 млрд. лв., а за полугодието на 2019 г. като ръст спрямо същия период за предходната година е близо 3 %. Това е казал заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на дискусията на в. "Стандарт" "Да! На българската храна". Той подчертал, че хранително-вкусовата промишленост заема 11 % от БВП, създаден от преработващата промишленост, нея работят около 5 300 фирми и те осигуряват работа на около 75 000 човека, съобщава икономическото министерство.

В рамките на дискусията зам.-министър Борисов очертал хоризонталните политики, които Министерството на икономиката провежда относно хранително-вкусовата промишленост и акцентира на инвестиции, иновации, експорт и интернационализация. „За последните две години от началото на 2018 г. до момента Министерството на икономиката е сертифицирало проекти по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)  на стойност 294 млн. лв., които от своя страна осигуряват 357 нови работни места“, казал зам.-министър Борисов.

По време на форума Борисов призовал компаниите да се включат по процедури от оперативната програма. „Към момента по проведените процедури от ОПИК 2014-2020 г. за иновации (в т.ч. “Разработване на продуктови и производствени иновации“, ”Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“) са подкрепени 63 предприятия от тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” на обща стойност около 17 млн. евро“, казал  той. По негови думи за внедряването на нови технологии и научни разработки изключително важно е сътрудничеството с научните среди. „В тази връзка бих искал да ви насърча да се възползвате от обявената в момента процедура по ОПИК за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115.6 млн. лв., а  срокът за кандидатстване е до 20-ти януари 2020 г.“, казал зам.-министър Борисов. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер