финанси > банки


Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber Fund Management: Ще се търсят инвестиционни активи и проекти с потенциал за търговска възвращаемост и устойчиви дългосрочни приходи от дейността

Българският бизнес получи още един инструмент за дългосрочни инвестиции в енергийната, транспортната и дигиталната инфраструктура

Изпълнителните директори на ББР Николай Димитров и Панайот Филипов ще представят България в Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“

Българския бизнес ще има още един инструмент за дългосрочни инвестиции в сферата на енергийната, транспортната и дигиталната инфраструктура. Това е станало ясно на първата среща на инвестиционния съветник на фонда към инициативата „Три морета“ (3SIIF) Amber Fund Management Limited с представители на българския бизнес. Събитието е било организирано от Българска банка за развитие (ББР) и в него са се включили над 90 участника от водещите работодателски организации и бизнеса в страната, съобщават от банката.

Това е първата среща от поредица събития в рамките на българското председателство на ИТМ през 2021 г. На нея е била очертана инвестиционната философия и фокусът на инвестиционния фонд – ще се търсят инвестиционни активи и проекти с потенциал за търговска възвращаемост и устойчиви дългосрочни приходи от дейността. Целеви инвестиции ще бъдат проекти в сферата на енергийната, транспортната и дигиталната инфраструктура, включително такива, които ще съдействат за прехода към въглеродно-неутрална икономика.

Фондът към ИТМ може да инвестира дялов капитал както в публични, така и в частни и публично-частни проекти от региона, отговарящи на приоритетните сфери на подкрепа. При определени условия фондът може да съфинансира и бенефициенти по оперативните програми на ЕС, стига проектите им да отговарят на условията и да гарантират устойчивост. Целевият размер на инвестициите е от 50 до 250 млн. евро.

Инициативата „Три морета“ е политически проект на 12 европейски държави: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. По време на срещата на високо равнище в Букурещ през 2018 г. беше решено да се създаде Инвестиционен фонд към нея, който да финансира одобрените проекти, предложени от страните-участнички. Очакваният целеви размер на фонда със седалище Люксембург е 3-5 млрд. евро, като профилът на потенциалните инвеститори включва институции и банки за развитие от региона, многостранни финансови институции и др.

Фондът към ИТМ е структуриран съгласно най-добрите практики в сферата на инвестициите, a подборът на проекти се извършва от фонд-мениджър, който полза услугите на ексклузивен инвестиционен съветник – Amber Fund Management Limited. Селекцията на проектите ще се извършва на изцяло пазарен принцип, като фонд-мениджърът и инвестиционният съветник могат да се възползват от местните познания на акционери като ББР.

Към момента набраните средства от акционери в него са около 1,2 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани под формата на рисков капитал в приоритетни проекти за страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Българска банка за развитие е инвеститор с ангажимент в размер на 20 млн. евро във фонда.

ББР с двама представители в ръководството на Инвестиционния фонд „Три морета“

Изпълнителните директори на ББР Николай Димитров и Панайот Филипов ще представят България в Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“. Те са били избрани на Общо събрание на Фонда. Николай Димитров ще бъде член на Надзорния съвет, а Панайот Филипов  - на Управителния съвет на Инвестиционния фонд, който ще осигурява част от необходимото финансиране за засилване на сътрудничеството между страните – членки в региона на Черно, Адриатическо и Балтийско море.

През декември 2020 г. ББР стана акционер клас „А“ във Фонда с парична вноска от 20 млн. евро. Целта на инициативата „Три морета“ е подобряване на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност в региона. Очакванията са тя да се превърне в реален инструмент за социално и икономическо сближаване в Европа, за да бъдат компенсирани разликите в развитието на отделните региони на ЕС. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер