експорт > пазари


Най-големият пазар за европейския износ през 2020 г. продължава да бъде САЩ с дял от 18,3% от общия износ на ЕС

Следват Великобритания (14,4% от общия износ на ЕС) и Китай (10,5%)

Най-много вносни стоки през 2020 г. са дошли от Китай.

Пандемията засегна силно вноса и износа на ЕС през 2020 г., но тъй като спадът при вноса е по-голям, положителното търговско салдо се е увеличило на 217 млрд. евро от 192 млрд. евро през 2019 г., съобщават от Европейската комисия по данни от Евростат.

Най-големият пазар за европейския износ през 2020 г. продължава да бъде САЩ с дял от 18,3% от общия износ на ЕС, следват Великобритания (14,4% от общия износ на ЕС) и Китай (10,5%). Най-много вносни стоки през 2020 г. са дошли от Китай.

Улесняването на търговията е една от причините за съществуването на Европейския съюз − страните в него се възползват от премахването на бариерите пред бизнеса, но също така насърчават възможностите за взаимно изгоден обмен с други части на света.

През 2019 г. на ЕС се пада 15,6% от световния износ и 13,9% от световния внос. Това прави блока един от най-големите играчи в световната търговия наред с Китай и САЩ.

Търговските споразумения

Европейският съюз в момента има около 130 търговски споразумения, които или са действащи, или са в процес на приемане или актуализиране.

Тези споразумения са не само възможност за намаляване на митата за европейските стоки, но и начин за популяризиране на европейските стандарти за качество и безопасност. Те също така помагат за защитата на определени наименования за произход като шампанско или сирене рокфор, които имат висока репутация за качество и традиции.

Европейският съюз използва споразуменията и за налагането на трудови или екологични стандарти − например, чрез спиране на вноса на стоки, за производството на които е използван детски труд.

През февруари 2020 г. Европейският парламент одобри търговско споразумение с Виетнам, а през април 2021 г. споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Великобритания. Много други споразумения са в процес на договаряне.

Последователната търговска политика на ЕС носи много предимства на европейския бизнес. Търговските споразумения отварят вратите на чужди пазари за европейските фирми и изравняват условията на конкуренция на европейския пазар, като заставят чуждестранните производители да се съобразяват с нормите на ЕС. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер