експорт > пазари


Стокообменът между България и Кралство Мароко през 2023 г. възлиза на 289.5 млн.щ.д.

Той е нараснал с 65% спрямо 2022 г.

Това се дължи най-вече на увеличението с 97.7% на българския износ за Мароко, отбелязва Николай Павлов, замесник -министър на икономиката и индустрията

Мароко е перспективен външнотърговски партньор за България, с който следва да работим съвместно за постигане на ръст във взаимната търговия. Това е заявил заместник - министър Николай Павлов по време на среща с бизнес делегация от Кралство Мароко, съобщава икономическото министерство. Обсъдени са били развитието на двустранните икономически отношения в държавния и частния сектор и възможностите за увеличаване на стокообмена и търговските връзки между двете страни.

Замесник -министърът на икономиката и индустрията е споделил, че през последната година търговско-икономическите отношения между България и Мароко бележат ръст в развитието си, но все още има какво да се желае. Стокообменът между двете страни през 2023 г. възлиза на 289.5 млн.щ.д. и е нараснал с 65% спрямо 2022 г., което се дължи най-вече на увеличението с 97.7% на българския износ за Мароко.

Той е заявил още желанието на българската страна за идентифициране и участие в съвместни проекти, в рамките на програми на ЕС, изпълнявани в Мароко. „Създаването на смесени предприятия е една от формите с потенциал за засилване на инвестиционната активност между двете страни. Български фирми могат да се успешен партньор на мароканските в изграждането на големи инфраструктурни обекти, допълнил Павлов.

Според него, съвместни инициативи като проведения съвместно с БТПП бизнес форум, семинари, участие в панаири и изложби в двете страни допринасят за увеличаване и диверсификация на търговския обмен с Мароко.

Министерството е изразило готовност да съдейства за развитието на дейността на Българо-мароканския бизнес съвет, чиято цел е стимулиране на отношенията между частните сектори в двете страни и интензифициране на двустранното търговско-икономическо сътрудничество.

В делегацията са били включени 12 марокански компании, които са участвали в организирания от Камарата за търговия, индустрия и услуги на региона Рабат-Сале-Кенитра (КТИУ) и Българската търговско-промишлена палата двустранен Бизнес-форум в София.

Мароко и ЕС

ЕС е най-големият търговски партньор на Мароко, с дял от 49 на сто от търговията със стоки през 2022 г. Мароко е 21-вият най-голям търговски партньор на ЕС, представляващ 1 на сто от общата търговия на ЕС през 2022 г. Общата търговия със стоки между ЕС и Мароко през 2022 г. възлиза на 53,3 млрд. евро. Във вноса преобладават транспортно оборудване, машини и уреди и текстил. Износът на ЕС за Мароко включва машини и уреди, минерални продукти и транспортно оборудване.

 

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер