финанси > инвестиции


Европейски шампион по инвестиции

С 394,7 милиона евро Холандия е инвеститор номер 1 в България до момента

На другият полюс с най-голям отлив на капитали са Германия, Великобритания и Гърция. Това са главно плащания по вътрешнофирмени кредити.

Холандия е инвеститор номер 1 в България до момента. Инвеститори от страната на лалетата са вложили в различни проекти у нас 394,7 милиона евро, сочат данните на БНБ за периода януари - май 2012 година.

С това страната на лалетата заема първото място в списъка на инвеститорите у нас. На второ място с доста по-скромните 100,5  милиона евро се нарежда Швейцария.

На другият полюс с най-голям отлив на капитали са Германия, Великобритания и Гърция. Това са главно плащания по вътрешнофирмени кредити. Съответно има отлив на германски (-247,3 млн. евро), британски (-65,8 млн. евро) и гръцки (-62,6 млн. евро) капитали.

Като цяло преките чуждестранни инвестиции в България за първите пет месеца на годината са 473,8 млн. евро, което е 1,2% от БВП.  Това показват данните на БНБ. През 2011 г., за същия период от време, сумата на чуждите вложения е била 72,2 млн. евро, което е 0,2% от БВП.

Спрямо миналата година сегашните данни говорят за едно добро постижение – близо шест пъти скок на чуждите вложения у нас.

Най-много пари са дошли в нашата икономика по линия на вътрешнофирменото кредитиране –налице е положителен поток от 104,7 млн. евро, след като за петте месеца на миналата година чуждите фирми бяха върнали 171,8 млн. евро повече от новополучените кредити.

Следват вложенията в имоти. Чуждестранни лица са придобили недвижими имоти за 98,1 млн. евро при 72,5 млн. евро за януари - май 2011 г.

Единствено реинвестираната печалба се свива от 39,4 млн. евро през януари - май на 2011 г. на 22,5 млн. евро през тази.

Привлеченият дялов капитал възлиза на 346,7 млн. евро, докато за миналата година е бил 204,6 млн. евро.

Данните на БНБ за платежния баланс сочат, че през май 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 64,2 млн. евро при излишък от 104,2 млн. евро през същия месец на миналата година.

За първите пет месеца на годината дефицитът е 671,6 млн. евро (1,7% от БВП) при дефицит от 99,9 млн. евро (0,3% от БВП) преди година.

Причина за дефицита е в превишението на вноса над износа с 417,5 млн. евро през май и 1654,2 млн. евро (4.2% от БВП) за петмесечието.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер