финанси > инвестиции


80,7 милиона евро в повече са
инвестирали наши фирми в чужбина

За периода януари-септември 2011 най-много пари в България е вложила Нидерландия, втора е Русия.

 

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции на български фирми в чужбина за деветмесечието на 2011 г. се увеличават с 80,7 млн. евро, при ръст от 138,6 млн. евро за същия период на м.г.

Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари-септември 2011 г.  са намалели с 48% спрямо деветмесечието на 2010 г. Това сочат предварителните данни на БНБ. За периода у нас са влезли 534,5 млн. евро (1,4% от БВП), при 1030,7 млн. евро (2,9% от БВП) за януари - септември 2010 г.

Привлеченият за деветмесечието дялов капитал - инвестициите на чужди граждани и фирми в капитала и резервите на български дружества, както и постъпленията от сделки с недвижими имоти в страната, възлиза на 535,7 млн. евро. Той е по-нисък с 508,1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2010 г.

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти се увеличават, като за периода възлизат на 184 млн. евро при 176,1 млн. евро за деветмесечието на 2010 г.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари – септември са от    Нидерландия (326,1 млн. евро) и Русия (148,5 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци са към Великобритания в размер на 139,8 млн. евро, което се дължи основно на плащания по вътрешнофирмени кредити.

 

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер