експорт > пазари


Енергетиката и туризмът са скрит
коз за бизнес с Черна гора

Изнасяме за бившата югославска република медикаменти, хранителни и цигарени изделия, стоки от стъкло и машини, внасяме оттам руди и рудни концентрати, легирани стомани и мебели.

И Черна гора е сред желаещите на Балканите да купуват български ток. Големи черногорски заводи заявиха интерес в тази посока през 2011 година.

Енергетиката е едно от най-силните експортни пера на България. Приходите от износ на ток за 2011 година са близо 800 милиона лева. А металургията, която е най-големият консуматор на електроенергия, е реализирала през миналата година 5 милиарда лева приходи от експорт. Ето защо големи промишлени потребители в Черна гора проявяват интерес да купуват нужните им количества ток директно от България.

Една от големите възможности за съвместен бизнес с бившата югославска република е проектът за пренос на ток от страната ни по бъдещия подводен кабел в Адриатическо море. Според проектните планове от 2015 г. той ще свързва Черна гора с Италия. Така ще може да се използва по-пълноценно капацитетът на съоръжението, а преносът ще се осъществява на цени без посредници.

Другият скрит потенциал за съвместен бизнес с Черна гора се крие туризма. Факт е, че търговските ни връзки с тази балканска страна не са пълноценно развити. Общият стокообмен през 2010 г. е на стойност над 14.7 млн. евро, като салдото е положително с голям превес за България.
В износната ни листа към бившата югославска република преобладават медикаменти, хранителни и цигарени изделия, стоки от стъкло, машини и др. Вносът ни от Черна гора се състои предимно от руди и рудни концентрати, легирани стомани, твърди опаковки, вина, мебели и др.

Все още е слаб интересът на инвеститорите от двете страни за реализация на двустранни проекти-за миналата година БНБ не регистрира такива активност. НСИ отчита обаче скок в интереса на Черна гора към българските курорти и забележителности.

Най-много енергия изнасяме
за Гърция и Македония


За 2011 година България е изнесла 10,5 млрд. квтч електроенергия, което е с почти 2 млрд. квтч повече в сравнение с 2010-а.  Така страната ни отчита рекорд в експорта на енергия. Основната причина за този успех е, че в региона има търсене.

Най- много енергия изнасяме за Гърция и Македония. Износът на Турция е значително по-малък, тъй като тя все още не е станала член на Eвропейското обединение на преносните оператори (ETSO-N бившето UCTE) заради технически проблеми. Присъединяването към европейската енергийна мрежа на южната ни съседка се очаква през тази година.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер